Fruits and vegetables growing in compost including carrots, mushrooms, potatoes and lettuce

Biologische keurmerken Liv Eco

Keurmerken & controle

‘Biologisch’ heeft een wettelijke status.
De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd,
inclusief een strenge controle ter bescherming van producent en consument.
Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan, moet hiervoor gecertificeerd zijn. Uitzondering vormen de winkels, die verpakte producten rechtstreeks aan de eindconsument verkopen.

Europees biologisch keurmerk

Het Europees biologisch keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw. Het is verplicht het logo op alle biologische producten die in de Europese Unie zijn geproduceerd, te vermelden. Op producten van buiten de EU mag het keurmerk gebruikt worden, maar dit is niet verplicht.
Het Europees biologisch keurmerk is een topkeurmerk vanwege hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid.

Kenmerken:

  • Producten moeten voor minimaal 95% uit echte biologische ingrediënten bestaan.
  • Het moet duidelijk zijn waar de ingrediënten precies vandaan komen.
  • Er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.
  • Er is geen kunstmest gebruikt.
  • Bij de productie van vlees is rekening gehouden met dierenwelzijn.

Eko keurmerk

EKO-logoHet EKO keurmerk is het Nederlandse keurmerk voor biologische producten. Biologische boeren gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Biologische producten bevatten geen kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen en geen genetisch gemodificeerde ingrediënten. Aan de dierlijke productie worden extra welzijns- en milieu-eisen gesteld, zoals ruimere huisvesting en voer zonder toegevoegde diergeneesmiddelen. Op ieder product met een EKO-keurmerk, staat naast of onder het merk een cijfer. Dit is een code die aangeeft van welk bedrijf dit product afkomstig is.

EKO-producten zijn verkrijgbaar in supermarkten, natuurvoedingswinkels, reformzaken, speciaalzaken en op boerenmarkten.

Demeter

Het Demeter keurmerk is het keurmerk van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw. Net als bij het EKO keurmerk is SKAL de controlerende instantie. (‘Demeter’ is de Griekse godin van de landbouw.)
Naast de eisen die gelden voor het EKO keurmerk, voldoen deze producten aan aanvullende antroposofische voorwaarden. In de biologisch dynamische landbouw gaat het om de zorg voor de bodem en het landschap als één geheel. Essentieel hierbij is het begeleiden van kringlopen op het bedrijf, waarin naar een evenwicht gestreefd wordt tussen voeding voor mens en dier, met behoud van de bodemvruchtbaarheid. Dit houdt in dat de gewassen verbouwd worden in een ruime vruchtwisseling. Bij het telen wordt ook gekeken naar natuurlijke processen, waaronder de kosmische invloeden. Demeter producten zijn verkrijgbaar in natuurvoedingswinkels en reformzaken.

Meer informatie:

http://www.demeter-bd.nl

http://www.skal.com